Nyhedsbrev december 2020

Indhold i dette Nyhedsbrev:

Ny formand hos ESS

Carsten Cederqvist har efter generalforsamlingen 2020 overtaget formandsposten efter Christian Gulløv, Electro Energy.

Året der gik

2020 har været et alternativt år på mange fronter. Corvid19 har i den grad ramt vores måde at leve på, truer os alle på helbredet og mange også på levebrødet. Her skal vi i vores branche være glade for, at der stadig er brug for varme og varmt vand i krisetider. Forhåbentligt kan vi snart vende tilbage til mere normale tilstande, med det nyligt offentliggjorte vaccineringsprogram.

Nemme servicerapporter til varmeservicesektoren

Firmaet MariSoft har igennem en årrække leveret specialsoftware specielt rettet mod kørende montører.

ESS har lavet en samarbejdsaftale med MariSoft, således at vore medlemsvirksomheder kan købe softwaren til en favorabelpris.

Kommende kurser i Electro Energy

Udbud energi 2021 – EUC Syd

Brug ikke en mandskabsvogn til at hente frokost til sjakket

Mens det er fuldt lovligt for håndværkere at anvende en almindelig kassevogn på gule plader til afhentning af mad i frokostpausen, så gælder der ikke det samme for en mandskabsvogn, som er underlagt mere strikse regler.

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Få branche-nyheder direkte i din indbakke!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Nyhedsbrev november 2020

Indhold i dette Nyhedsbrev:

Ny målemetode

DGC har testet og påvist, at en ny målemetode kan identificere metan, der slipper ud af gasnettet.

Ren besked om gas og sikkerhed

Evida har udgivet en ny sikkerhedsbrochure, som har til formål at informere forbrugerne om gas og sikkerheden i forbindelse med gasanvendelse

Puljen til energirenoveringer i bygninger er formentlig tømt for i år – men der er nye tilskudsmidler i 2021

Energistyrelsen har modtaget over 14.500 ansøgninger til Bygningspuljen, der støtter udfasning af olie- og gasfyr og andre boligforbedringer, der sparer energi. Dermed forventer styrelsen, at alle tilskudsmidler vil blive udmøntet for i år, men der vil være nye penge i starten af det nye år, da der er afsat 375 mio. kr. til puljen i 2021.

Oversigt over kompetencegivende gasuddannelser

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

 

Nyhedsbrev oktober 2020 ekstra

Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet:

Fra i dag kan boligejere søge om tilskud gennem Bygningspuljen til boligforbedringer, der sparer energi. Dermed fortsætter regeringen udfasningen af olie- og naturgasfyr, og tilskynder flere boligejere til at gøre deres hjem mere klimavenlige og bidrage til 70 pct. målsætningen.

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Nyhedsbrev oktober 2020

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse
Træder i kraft 15. oktober 2020. Læs bekendtgørelsen på energiogservice.dk under fanen Lov og viden

Indhold i dette Nyhedsbrev:

Ny sekretariatsadresse og ny hjemmeside
Ess har fået nyt sekretariat, ny telefon- og mailadresse og ny hjemmeside.

 Riello Gulliver oliebrændere nu også for bioolie
Riello har videreudviklet vores Gulliver oliebrænderserie så de nu også er forberedt for at kunne benyttes til bioolie i henhold til EN14214.

EN 14214
Er en standard udgivet af Den Europædiske Standardiseringskomite der beskriver kravene og testmetoderne for FAME – den mest almindelige type biodiesel.

RoHS
RoHS står for begrænsning af farlige stoffer og påvirker også hele elektronikindustrien og mange elektriske produkter. Den oprindelige RoHS, også kendt som direktiv 2002/95 / EF, stammer fra Den Europæiske Union i 2002 og begrænser brugen af ​​seks farlige materialer, der findes i elektriske og elektroniske produkter. Alle gældende produkter på EU-markedet siden 1. juli 2006 skal overholde RoHS-overholdelse.

Nye boligejere skal skifte eller nedlægge den gamle brændeovn
Miljøminister Lea Wermelin fremsætter et nyt lovforslag om pligt til at udskifte eller nedlægge den gamle brændeovn ved ejerskifte af bolig. Loven skal give renere luft.

 

Det skal være nemt at skrotte oliefyr og naturgas uden at skulle af med en arm og et ben. Energistyrelsen arbejder for at udbrede varmepumper på abonnement.

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Nyhedsbrev efterår 2020

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Tre nye bekendtgørelser på vej
De to af bekendtgørelserne fastsætter vilkårene for tilskud til energibesparelser i virksomheder og tilskud til varmepumper på abonnement. Den tredje bekendtgørelse lægger op til cirka 30.000 kr. i tilskud, hvis ejerne af en almindeligt gennemsnits bolig ønsker at skifte olie-, gas- eller biokedlen ud med en varmepumpe.

OK får grønt lys til at overtage 107.000 gaskunder
Som led i købet af dele af Ørsted skulle SEAS-NVE sælge 107.000 gaskundeaftaler. De er nu solgt videre til OK.

Breve og reklamer i postkassen
Mange virksomheder bruger reklamer i dagligdagen, men hvad må man? Og hvad må man ikke? Jeg har her prøvet at samle noget information fra ”forbrugerombudsmanden .dk

Nyhedsbrev september 2020

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Olieslanger
En ny mærkat fra OR er en billig forsikring mod forureningssager

Bøde for kørsel med overlæsset trailer
En sydvestjysk håndværker har fået en bøde på 11.000 kr. for at køre med en overlæsset trailer efter oprydning på arbejdspladsen, desuden skal han en tur i retten da han ikke var i besiddelse af det nødvendige trailer kørekort.

Gashybridvarmepumpe til ældre huse i et villakvarter i Værløse
En fortælling om, at gashybrid fylder lige så lidt som et almindeligt gasfyr

Solar skrotter leverancer af sorte løsninger og går den grønne vej i Danmark
Den børsnoterede sourcing- og servicevirksomhed Solar går forrest i den grønne omstilling. Som en direkte konsekvens af de anbefalinger regeringen er kommet med i sin klimahandlingsplan, tager Solar et stort strategisk skridt og dropper alle sorte brændsler i sit sortiment i Danmark. Varmepumper skal drive omstillingen sammen med innovative løsninger.

1. oktober holder ESS sekretariatet flyttedag
Bestyrelsen har valgt at hjemtage sekretariatsfunktionen pr. 1. oktober 2020. Herefter vil næstformand Elisabeth Weber, Varde Oliefyr Service have det daglige ansvar for sekretariatet.

Nyhedsbrev sommer 2020

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Lovkrav om bæredygtig biomasse del af klimahandlingsplan
Regeringen vil stille lovkrav til bæredygtig biomasse som et led i den første klimahandlingsplan. En stor del af Danmarks vedvarende energi kommer fra biomasse, som halm, træflis og træpiller. Det har bidraget til at udfase forbruget af kul og dermed til at reducere Danmarks CO2-udledninger. Men anvendes der ikke bæredygtig biomasse, kan den globale CO2-effekt forsvinde

Mange bøder for manglende CVR-nummer på varebiler
Det kan synes ude af proportioner, når der gives en bøde på 5.000 kr. i førstegangstilfælde for ikke at have forsynet en varebil med firmanavn og CVR-nummer, men sådan er reglerne, og de administreres benhårdt.

Nyt samarbejde skal hjælpe danske boligejere til klimavenlige valg
Danske villaer og parcelhuse står for 75 pct. af energiforbruget i de danske bygninger. Derfor har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Finans Danmark indgået et nyt samarbejde for at gøre de danske boligejere opmærksomme på de økonomiske besparelser, de kan opnå ved at tage det klimavenlige valg og energioptimere deres boliger.

Energistyrelsen:
Biomasse til energi er i mange tilfælde en fordel for klimaet, når f.eks. restprodukter fra produktion af gavntræ erstatter fossile brændsler. Men dansk forbrug af biomasse kan i nogle tilfælde føre til global udledning af drivhusgasser, som ikke bogføres. Det viser rapporten ”Biomasseanalyse”, der er udarbejdet af Energistyrelsen.

SEAS-NVE sælger naturgas- og varmeservicekunder til OK
Konkurrencemyndighederne vurderer, at energi- og fibernetkoncernen SEAS-NVE kan opnå en dominerende position på gasmarkedet, hvis selskabet overtager Ørsteds naturgaskunder. Derfor sælger SEAS-NVE 107.000 naturgaskunder til energikoncernen OK. Der indgår yderligere 44.000 varmeservicekunder fra Ørsted i handlen

Faktaark:
Grøn Varme til forbrugervenlige priser

Nyhedsbrev juni 2020

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Advarsel: Svindel i sommerferien. Få mere info her.

Kom to måneder for sent med et skattefradrag på 1.750.000 kr.
Har du glemt et skattefradrag, gælder der normalt ingen kære mor, hvis du opdager det for sent. Det gælder uanset beløbets størrelse. Det vil kræve en lovændring, hvis domstolenes benhårde praksis skal ændres.

Flere og flere betaler skat af fryns
Antallet af lønmodtagere, der betaler skat af frynsegoder i form af weekendophold, bonusrejser og den slags, er langsomt stigende, men den gennemsnitlige værdi af de skattepligtige goder flytter sig ikke meget..

Fradrag for virksomhedens udgifter
Du kan få fradrag for de udgifter, du har til at sikre din virksomheds indtægt. Udgifterne trækker du fra i din virksomheds årsregnskab. Du skal kunne dokumentere de udgifter, du trækker fra.

Moms ved tab på debitorer
Mange virksomheder arbejder i øjeblikket med deres debitorer i håb om at få deres tilgodehavender hjem. Det bedste er selvsagt, når det lykkes. Det næstbedste er at få moms- og skattefradrag for tabet, når det ikke lykkes.

Nyhedsbrev maj 2020

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Hvor blev kampen om energibesparelser af?
I mange år har vi kæmpet for at formidle oplysninger om energibesparelser, mindre olie-/gasforbrug, ind i de danske hjem. Men det er som om at energibesparelserne ikke betyder noget længere, bare boligejerne vil installere/investere i en varmepumpe.

Klimaskærm
Hvad er klimaskærmen egentlig for noget? Det er et ord som ofte bruges, men mange boligejere er måske ikke helt klar over, hvad det egentlig er for noget.

Gaspriserne faldt for både erhvervskunder og for husholdninger fra første halvår 2019 til andet halvår 2019
Den gennemsnitlige gaspris for erhverv og husholdninger fulgte udviklingen i gasspotprisen. Gasspotprisen faldt 0,62 kr./Nm3 fra første halvår 2019 til andet halvår 2019. Både husholdningerne og erhvervsforbrugerne oplevede et fald på gennemsnitligt henholdsvis 0,55 kr./Nm3 og 0,37 kr./Nm3.

Skattereglerne for biler på gule plader bliver ofte misforstået
Små varevogne og mindre kassebiler uden særindretninger kan være ganske problematiske for brugerne, hvis de tages med hjem, hvad de ofte gør. Og indregistrering på papegøjeplader er ikke noget værn mod firmabilbeskatning

Nyhedsbrev april 2020

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Mange danskere beholder tegnebogen i lommen når det gælder varmepumper
De fleste danskere vil gerne udskifte Deres varmekilde til en varmepumpe, men danskerne mener også at omkostningerne ved udskiftningen er for høj.

Derfor er varmepumpe eftersyn vigtige
Mange varmepumpeejere er ikke klar over, at det både er lovpligtigt og en god idé at få efterset varmepumpen hvert år.

Nye varmepumpekrav fra Energistyrelsen
Energistyrelsen har planer om at kræve, at forbrugerne skal benytte en VE-godkendt installatør for at montere varmepumper med tilskud.

Nyhedsbrev Ekstra: Ny Tankbekendtgørelse

Nyhedsbrevet i overskrifter:

NY TANKBEKENDTGØRELSE

Tankbekendtgørelsen er ved BEK nr. 1257 af 27/11/2019 blevet ajourført. Bekendtgørelse er offentliggjort 3. december 2019. Du kan se den fulde tekst i dette ekstra nyhedsbrev.

Olietankbekendtgørelsen omhandler tanke og rør, som anvendes til mineralolieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin m.m.).

Bekendtgørelsen indeholder regler for små tanke (herunder villaolietanke), mellemstore tanke og store tanke.

Bekendtgørelsen indeholder også regler rettet mod fabrikanterne, herunder hvordan der opnås typegodkendelse til produktion af tanke og rør, og bestemmelser om Prøvningsudvalget for Olietanke (PUFO), som udsteder typegodkendelserne og holder kontrol med produkterne

Nyhedsbrev Velkommen 2020

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Du kan desuden finde vores kursusplaner for:

EUC SYD
Electro-Energy

Dyrt og ulovligt at glemme eftersyn af varmepumpen
Mange varmepumpeejere er ikke klar over, at det både er lovpligtigt og en god idé at få efterset varmepumpen hvert år.

Fejl-installerede varmepumper kan koste dyrt for forbrugeren og klimaet
Der sendes for meget CO² ud i atmosfæren på grund af fejl-installerede varmepumper

SMV’erne vil gerne klimaet, men mangler grønne redskaber
De små og mellemstore virksomheder støtter klimakampen, men de mangler viden om, hvad de selv kan gøre – og et marked der efterspørger de grønne løsninger. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra SMVdanmark.

Kursusplaner

Her har du et overblik over kursustilbud fra EUC-Syd-Tønder, Electro-Energy og Teknologisk Institut

Nyhedsbrev marts 2020

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Installation af oliefyr
Mange kunder tror fejlagtigt at de ikke må installere et nyt oliefyr. Print eventuelt artiklen fra nyhedsbrevet ud giv den til dine kunder således at vi kan få denne vildfarelse af vejen.

Termostater fra Danfoss sendes på pension
Den digitale frekvens i Danfoss’ intelligente Link-termostater bliver sendt på pension. Det rammer kunderne, da det nye system ikke kan tale sammen med det fem år gamle system. Men det er en udvikling som både forbrugere og installatører må være bevidste om

Utilsigtet tab af F-gasser ved demontering af klimaanlæg og varmepumper
En norsk undersøgelse (Utredning av flourholdige gasser i Næringsbyg, marts 2018) konkluderer, at 84% af den installerede mængde F-gasser i stationære klimaanlæg ikke afleveres til destruktion. En del af forklaringen er muligvis, at køleservice-montører aftapper og genbruger F-gassen. Den konkrete andel er ukendt, men der er gennemført en interviewundersøgelse med kølemontører hvor ca. 50% svarer, at de genbruger kølemiddel.

Fra 1. januar 2020 skal alle bekendtgørelser følges
Siden gassikkerhedsreglerne trådte i kraft 21. april 2018, har der været en overgangsperiode, hvor gasreglementet fortsat kunne bruges, når der skulle arbejdes på gasinstallationer eller gasanlæg. Fra den 1. januar 2020 skal alle følge de bekendtgørelser, der knytter sig til gassikkerhedsloven, når der projekteres eller udføres arbejde på installationer eller anlæg.

Den nye kondenserende gaskedel Thermo Condens WTC-GW/GB B (2 til 32 kW) fra Weishaupt
Den nye kondenserende gaskedel, WTC-GW B, er enkel at betjene og kører effektivt. Med betjeningen via App, internettet eller direkte via kedlen er denne nye kedel et godt eksempel på, hvor enkelt det er at betjene og forstå avanceret teknik, og kedlen er samtidig energivenlig.

Teknologisk Institut tilbyder…
Der er fortsat mulighed for at opnå 15% rabat, hvis man er medlem af ESS. Det gælder fx også hvis man vil tage uddannelse med henblik på at blive godkendt som VE-installatør.