Nyhedsbrev april 2021

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Ønsker du mere viden, kan du læse ESS Nyhedsbrev 4 2021  her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Flere kommuner advarer nu mod de store støjgener, der opstår med udbredelsen af individuelle varmepumper.

I 2020 blev der solgt mere end 60.000 varmepumper, og salget forventes at forsætte med offentlige støtte- og tilskudsmidler i ryggen. Det skaber dog samtidig en miljøbekymring i flere kommuner, der modtager et stigende antal klager over støj. Det drejer sig blandt andet om Slagelse Kommune. Det skriver Gridtech.

Moms af udgifter til arbejdstøj

Både når det gælder almindeligt tøj, og når det gælder sportstøj, er det et ufravigeligt krav, at tøjet skal være forsynet med firmanavn og/eller firmalogo, hvis momsen skal kunne fratrækkes.

Vi søger en faglærer inden for energiteknisk område til EUC Syd i Tønder

Østre Landsret: HMN Naturgas har ulovligt koordineret priser med konkurrenter

Østre Landsret har stadfæstet, at det var ulovligt, da HMN Naturgas sammen med to konkurrenter og en brancheforening koordinerede priser på service af naturgasfyr i Hovedstadsområdet og Midt- og Nordjylland. Konkurrencerådet traf afgørelse i sagen i 2016.

Temadag i Energibranchens Service Sammenslutning

Solceller på varebilens tag producerer grøn strøm til arbejdsdagen

I samarbejde med energiselskabet EWII afprøver Solar en ny grøn teknologi til varebiler, der producerer grøn strøm via solceller monteret på taget. Med den nye MIPV-teknologi kan solcellerne producere ekstra strøm både under kørslen, og når varebilen holder stille – og det åbner op for nye anvendelsesmuligheder for håndværkeren.

Nyhedsbrev marts 2021

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Ønsker du mere viden, kan du læse ESS Nyhedsbrev 3 2021  her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Ny generation af populær varmepumpe på trapperne

Stilfuld og så godt som støjfri

 Bygningspuljen åbner op for grønne boligforbedringer den 7. april

Energistyrelsen åbner den 7. april kl. 10.00 for første runde af bygningspuljen. Her kan boligejere søge om tilskud til grønne boligforbedringer, der kan nedsætte deres energiforbrug og spare klimaet for CO2. I første ansøgningsrunde er der afsat 250 mio., og i alt er der afsat 675 mio. i 2021.

Ny pulje kan give private gebyrfri afkobling fra gassystemet

Onsdag den 7. april åbner en ny pulje, der giver privatpersoner mulighed for at få dækket gebyret for afkoblingen hos statens gasdistributør Evida, hvis gasfyret ønskes udskiftet med en alternativ energikilde.

Ny direktør i Gastech-Energi A/S

Håndværker idømt stor bøde efter gasulykke

En vvs’er er ved Retten i Randers blevet idømt en bøde på 40.000 kroner for at have sjusket med sikkerheden, da en af hans ansatte installerede en gasvandvarmer, der endte med at eksplodere, så en kvinde fik flere forbrændinger på kroppen.

Temadag i Energibranchens -service Sammenslutning

Nyhedsbrev februar 2021

Indhold i dette Nyhedsbrev:

Værd at vide

Temadag for varmeservice branchen

Bedre muligheder for tilskud til grøn varme og energirenovering

Hvis de utætte vinduer trænger til at blive skiftet ud, eller det sorte fyr skal erstattes af en grøn varmepumpe, så bliver der nu bedre mulighed for at få tilskud. Fremover bliver der flere årlige ansøgningsrunder til den såkaldte Bygningspulje, så ansøgningerne kan blive behandlet hurtigere, og så man ikke skal vente et helt år med at søge igen, hvis man får afslag. Samtidig justeres tilskuddet, så flere kan få støtte. Næste ansøgningsrunde åbner i starten af april

Kølemontør får bøde på 400.000 kroner i konkurrencesag

Retten i Roskilde har dømt Sydkystens Automatik til at betale en bøde på 400.000 kroner for at have aftalt at dele markedet med en konkurrent. Dommen er anket.

Ønsker du mere viden, kan du læse ESS Nyhedsbrev 2 2021  her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Nyhedsbrev januar 2021

Indhold i dette Nyhedsbrev:

Ny produktchef hos Milton Megatherm A/S

Boligejerne kan få grøn opvarmning uden store udgifter.

Et temmeligt overset CO²-neutralt grønt produkt til boligopvarmning er måske bio-fyringsolie.

Skrot det gamle fyr, hvis du vil købe bolig. Merkur siger nu blankt nej til kunder, der vil låne penge til køb af bolig med oliefyr

Merkur Andelskasse tager endnu et skridt mod en fossilfri verden. Fremover vil kunder, der ønsker at købe en bolig med oliefyr, få nej til boligfinansiering i Merkur. Det sker som led i Merkurs fuldstændige afvikling af samtlige fossile finansieringer, helt ned til den enkelte private kundes privatøkonomi.

Ny fjernvarmepulje skal sætte fart på udfasningen af olie- og gasfyr

Energistyrelsen åbner en ny fjernvarmepulje, som skal yde støtte til fjernvarmevirksomhedernes konverteringsprojekter i områder, hvor energieffektiv fjernvarme erstatter fossil varmeforsyning fra individuelle olie- og gasfyr. Der er afsat 405 mio. kr. til tilskudsordningen i 2021-23, hvoraf 145 mio. kr. uddeles i år.

Kommende kurser i Electro Energy

Danske husejere tømte ny klimapulje på fire dage

En ny pulje til at udskifte olie- og gasfyr med varmepumper blev tømt på blot fire dage i efteråret. Det fik markedet til at gå i stå.

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Nyhedsbrev december 2020

Indhold i dette Nyhedsbrev:

Ny formand hos ESS

Carsten Cederqvist har efter generalforsamlingen 2020 overtaget formandsposten efter Christian Gulløv, Electro Energy.

Året der gik

2020 har været et alternativt år på mange fronter. Corvid19 har i den grad ramt vores måde at leve på, truer os alle på helbredet og mange også på levebrødet. Her skal vi i vores branche være glade for, at der stadig er brug for varme og varmt vand i krisetider. Forhåbentligt kan vi snart vende tilbage til mere normale tilstande, med det nyligt offentliggjorte vaccineringsprogram.

Nemme servicerapporter til varmeservicesektoren

Firmaet MariSoft har igennem en årrække leveret specialsoftware specielt rettet mod kørende montører.

ESS har lavet en samarbejdsaftale med MariSoft, således at vore medlemsvirksomheder kan købe softwaren til en favorabelpris.

Kommende kurser i Electro Energy

Udbud energi 2021 – EUC Syd

Brug ikke en mandskabsvogn til at hente frokost til sjakket

Mens det er fuldt lovligt for håndværkere at anvende en almindelig kassevogn på gule plader til afhentning af mad i frokostpausen, så gælder der ikke det samme for en mandskabsvogn, som er underlagt mere strikse regler.

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Nyhedsbrev november 2020

Indhold i dette Nyhedsbrev:

Ny målemetode

DGC har testet og påvist, at en ny målemetode kan identificere metan, der slipper ud af gasnettet.

Ren besked om gas og sikkerhed

Evida har udgivet en ny sikkerhedsbrochure, som har til formål at informere forbrugerne om gas og sikkerheden i forbindelse med gasanvendelse

Puljen til energirenoveringer i bygninger er formentlig tømt for i år – men der er nye tilskudsmidler i 2021

Energistyrelsen har modtaget over 14.500 ansøgninger til Bygningspuljen, der støtter udfasning af olie- og gasfyr og andre boligforbedringer, der sparer energi. Dermed forventer styrelsen, at alle tilskudsmidler vil blive udmøntet for i år, men der vil være nye penge i starten af det nye år, da der er afsat 375 mio. kr. til puljen i 2021.

Oversigt over kompetencegivende gasuddannelser

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

 

Få branche-nyheder direkte i din indbakke!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Nyhedsbrev oktober 2020 ekstra

Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet:

Fra i dag kan boligejere søge om tilskud gennem Bygningspuljen til boligforbedringer, der sparer energi. Dermed fortsætter regeringen udfasningen af olie- og naturgasfyr, og tilskynder flere boligejere til at gøre deres hjem mere klimavenlige og bidrage til 70 pct. målsætningen.

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Nyhedsbrev oktober 2020

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse
Træder i kraft 15. oktober 2020. Læs bekendtgørelsen på energiogservice.dk under fanen Lov og viden

Indhold i dette Nyhedsbrev:

Ny sekretariatsadresse og ny hjemmeside
Ess har fået nyt sekretariat, ny telefon- og mailadresse og ny hjemmeside.

 Riello Gulliver oliebrændere nu også for bioolie
Riello har videreudviklet vores Gulliver oliebrænderserie så de nu også er forberedt for at kunne benyttes til bioolie i henhold til EN14214.

EN 14214
Er en standard udgivet af Den Europædiske Standardiseringskomite der beskriver kravene og testmetoderne for FAME – den mest almindelige type biodiesel.

RoHS
RoHS står for begrænsning af farlige stoffer og påvirker også hele elektronikindustrien og mange elektriske produkter. Den oprindelige RoHS, også kendt som direktiv 2002/95 / EF, stammer fra Den Europæiske Union i 2002 og begrænser brugen af ​​seks farlige materialer, der findes i elektriske og elektroniske produkter. Alle gældende produkter på EU-markedet siden 1. juli 2006 skal overholde RoHS-overholdelse.

Nye boligejere skal skifte eller nedlægge den gamle brændeovn
Miljøminister Lea Wermelin fremsætter et nyt lovforslag om pligt til at udskifte eller nedlægge den gamle brændeovn ved ejerskifte af bolig. Loven skal give renere luft.

 

Det skal være nemt at skrotte oliefyr og naturgas uden at skulle af med en arm og et ben. Energistyrelsen arbejder for at udbrede varmepumper på abonnement.

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Nyhedsbrev september 2020

Nyhedsbrevet i overskrifter:

Ønsker du mere viden, kan du læse hele nyhedsbrevet her.
Print det ud, læs det og del det med dine kollegaer.

Olieslanger
En ny mærkat fra OR er en billig forsikring mod forureningssager

Bøde for kørsel med overlæsset trailer
En sydvestjysk håndværker har fået en bøde på 11.000 kr. for at køre med en overlæsset trailer efter oprydning på arbejdspladsen, desuden skal han en tur i retten da han ikke var i besiddelse af det nødvendige trailer kørekort.

Gashybridvarmepumpe til ældre huse i et villakvarter i Værløse
En fortælling om, at gashybrid fylder lige så lidt som et almindeligt gasfyr

Solar skrotter leverancer af sorte løsninger og går den grønne vej i Danmark
Den børsnoterede sourcing- og servicevirksomhed Solar går forrest i den grønne omstilling. Som en direkte konsekvens af de anbefalinger regeringen er kommet med i sin klimahandlingsplan, tager Solar et stort strategisk skridt og dropper alle sorte brændsler i sit sortiment i Danmark. Varmepumper skal drive omstillingen sammen med innovative løsninger.

1. oktober holder ESS sekretariatet flyttedag
Bestyrelsen har valgt at hjemtage sekretariatsfunktionen pr. 1. oktober 2020. Herefter vil næstformand Elisabeth Weber, Varde Oliefyr Service have det daglige ansvar for sekretariatet.