Medlemmer af ESS udfører service efter de branchestandarder, der er vedtaget for de enkelte teknologiområder og varmeformer. Derfor har du altid sikkerhed for, at alle relevante dele i varmepumpe- eller kedelanlægget bliver målt og gennemgået. Efter et gennemført serviceeftersyn får du en servicerapport, der dokumenterer, hvordan anlægget kører.

For varmepumper følges branchestandarden fra Varmepumpeordningen, VPO.
Service omfatter blandt andet:

 • Kontrolinspektion i henhold til At-bekendtgørelse 100 af 31/1/2007 og F-gas-forodning 517/2014
 • Alle relevante data vedrørende tryk er målt og vurderet
 • Filtre er kontrolleret og renset/udskiftet
 • Lækagekontrol udført (kun HFC)
 • Fejl og mangler efter tjekliste (under udarbejdelse)

For gaskedler følges Gasreglementet fra Sikkerhedsstyrelsen.
Service omfatter blandt andet:

 • Røggas- og CO-måling
 • Kontrol af afløb (kondenserende kedler)
 • Rensning og indregulering af gasbrænder
 • Fejl og mangler efter tjekliste (Gasreglement Bilag 16)

For oliekedler følges branchestandarden fra Oliebranchens Registreringsordning, OR.
Service omfatter blandt andet:

 • Kontrolmåling af sod i røggas
 • Røggas- og CO-måling
 • Kontrol/udskiftning af oliefilter, dyse og -slange
 • Rensning og indregulering af oliebrænder
 • Fejl og mangler efter tjekliste (OR-Servicerapport/branchestandard)