Bliv registreret servicemontør

Når du er registreret servicemontør, er det kundens garanti for, at varmesystemet bliver serviceret og gennemgået efter branchestandarderne af en uddannet medarbejder.

Uanset om du vil servicere varmepumper, gaskedler eller oliefyr, skal du gennem et uddannelsesforløb, der består af en række kurser, med mindre du allerede har tilsvarende kvalifikationer. Uddannelsen til registreret servicemontør afsluttes med en praktisk og teoretisk prøve.

Kravene til uddannelse afhænger af, hvilken type varmeanlæg du skal servicere, og reguleres i bekendtgørelser fra myndighederne og gældende

Branchestandarder fra de enkelte registreringsordninger:

 

Registreret varmepumpemontør

Uddannelseskravene til en servicemontør, der arbejder med varmepumper, afhænger af, hvor store varmepumperne er, og om der er tale om luft/luft-, luft/vand- eller jordvarmeanlæg.

 

Autoriseret Gasinstallatør

Servicemontører der arbejder med gaskedler, skal være ansat i en virksomhed, som har autorisation i henhold til gasreglementet. Uddannelseskravene er også bestemt af Gasreglementet

 

OR-registreret oliefyrsmontør

Uddannelseskravene til en servicemontør, der arbejder med oliefyr, afhænger af oliefyrets effekt. Der er øgede krav til uddannelse, når oliefyrets effekt er over 100 kW.