ESS' mål

  • ESS arbejder for at fremme en høj kvalitet af service på varmeanlæggene, sådan at bygnings- og boligejere kan være trygge ved, at deres anlæg kører effektivt. Det kræver, at der for alle typer af varmeanlæg etableres eller fastholdes branchestandarder for at sikre professionel, ensartet og effektiv service.
  • For varmepumper er der i dag ingen standarder, og her arbejder ESS for at få defineret selve serviceydelsen samt få etableret kvalitetskontrol og kvalitetssikring på området.
  • For oliekedler er der allerede i dag en branchestandard samt kvalitetskontrol, og for gas er kravene til service beskrevet i gasreglementet.
  • ESS har fokus på at fremme målrettet efteruddannelse for alle medlemmer, sådan at de kan vedblive med at levere kvalitetsservice til en pris som almindelige parcelhusejere kan betale, uanset om man har et konventionelt kedelanlæg eller et nyt varmepumpeanlæg